Search History

Holdings Information

  Pasuri e paluajtshme : (ligje, dekrete, vendime të KM) 1996-2000.

  • Title:Pasuri e paluajtshme : (ligje, dekrete, vendime të KM) 1996-2000.
  • Publisher:Tiranë : Forumit Kombëtar të Tokës, 2001.
  • Descriptions:256 p. ; 21 cm.
  • Holdings Information

   • Database:NAL Cataloging Database
   • Location:Stacks
   • Call Number: KJG683 .A28 2001
   • Number of Items:2
   • Status:Not Charged