Search History

Holdings Information

  Zhonghua Minguo tu shu guan xue hui hui xun = Library Association of China newsletter.

  • Title: Zhonghua Minguo tu shu guan xue hui hui xun = Library Association of China newsletter.
  • Other Author(s): Zhonghua Minguo tu shu guan xue hui (Taipei, Taiwan)
  • Publisher: Taibei Shi: Zhonghua Minguo tu shu guan xue hui, Minguo 94 [2005]-
  • ISSN:1819-8260
  • Descriptions:v. : ill. ; 27 cm.
   13 juan 1/2 qi (Minguo 94 nian 6 yue [June 2005])- = 136/137-
  • Continues: Zhongguo tu shu guan xue hui hui wu tong xun
  • Holdings Information

   • Database:NAL Cataloging Database
   • Location:Stacks
   • Call Number: Z673.Z49 Z48
   • Number of Items:19
   • Status:Not Charged
   • Recent Issues:v. 22, no. 1-2 (no. 162-163) (2014 )
    v. 21, no. 2 (no. 161) (2013 )
    v. 21, no. 1 (no. 160) (2013 )
    v. 20, no. 2 (no. 159) (2012 )
    v. 20, no. 1 (no. 158) (2012 )
    v. 19, no. 2 (no. 157) (2011 )
    v. 19, no. 1 (no. 156) (2011 )
    v. 18, no. 2 (no. 155) (2010 )
    v. 18, no. 1 (no. 154) (2010 )
    v. 18, no. 1 (no. 154) (2010 )
    v. 17, no. 2 (no. 153) (2009 )
    v. 17, no. 1 (no. 152) (2009 )
    Library Association of the Republic of China (Taiwan) Newsletter

    Zhonghua Minguo tu shu guan xue hui hui xun = Library Association of China newsletter.
    v. 23, no. 1 (no. 164) (2015 ) [expected on 01-14-16]
    v. 17, no. 1 (no. 152) (2009 )
    v. 17, no. 2 (no. 153) (2009 )
    v. 18, no. 1 (no. 154) (2010 )
    v. 18, no. 1 (no. 154) (2010 )
    v. 18, no. 2 (no. 155) (2010 )
    v. 19, no. 1 (no. 156) (2011 )
    v. 19, no. 2 (no. 157) (2011 )
    v. 20, no. 1 (no. 158) (2012 )
    v. 20, no. 2 (no. 159) (2012 )
    v. 21, no. 1 (no. 160) (2013 )
    v. 21, no. 2 (no. 161) (2013 )
    v. 22, no. 1-2 (no. 162-163) (2014 )


   • Older Issues: vol.13, no.1, no.136 - vol.16, no.4, no.151 (2005 - 2008)